Effectmeting

Effectmeting (ROM)

Om de voortgang van uw behandeling zo goed mogelijk te volgen wordt bij aanvang en aan het einde van uw behandeling een korte vragenlijst afgenomen. Dat kan tijdens het consult, maar ook thuis online in uw eigen tijd, indien u dat wenst. Uw psycholoog zal dit tijdens het eerste gesprek met u bespreken.

Klanttevredenheids-meting

Gedurende de behandeling wordt regelmatig aan u gevraagd of de therapie nog aansluit bij uw behoeftes/doelen. Wij horen graag uw mening over onze aanpak, bejegening, praktijkvoering, bereikbaarheid etc. Tijdens de consulten zal hier kort mondeling aandacht aan besteed worden en tijdens het eindgesprek wordt dit schriftelijk ge√ęvalueerd aan de hand van een (online) een clienttevredenheidsvragenlijst (de CQi Kortdurende Ambulante GGZ). Met de resultaten hiervan kunnen wij¬†zonodig kwalitatieve verbeteringen doorvoeren.