Home

 

Ieder mens is uniek: gelijkwaardig maar niet gelijk, een individu met eigen kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Wij als psychologen staan u graag laagdrempelig en tijdelijk bij in een kwetsbare periode in uw leven. Therapie is maatwerk: de behandelmethode wordt afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden. Daarbij staan uw vraag en het doel dat u wilt bereiken centraal. In therapie gaan/zijn is geen teken van zwakte, maar een teken van sterkte om u zelf weer te gunnen om in balans te komen!

Flevo Psychologen Praktijk  biedt kortdurende, klachtgerichte behandelingen aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen met uiteenlopende problemen, klachten en/of stoornissen zoals (lichte) depressie, paniekaanvallen /stoornis, hyperventilatie, (psycho-)somatische klachten, PTSS, angst, rouw, trauma, identiteits- en/of levensfaseproblematiek, chronische ziekten en nog veel meer.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij heeft daarvoor een aantal “tools” tot haar beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst zij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

U kunt zich aanmelden via het kopje  patientenportaal. De wachttijd bedraagt echter MINIMAAL 3 maanden

Voor VGZ-verzekerden geldt per 25-4-’24 een aanmeldstop omdat het omzetplafond al bereikt is.

Kijk voor overige psychologen op www.lvvp.info of informeer bij uw verzekeraar naar zorgbemiddeling.

Bij ons kunt terecht voor:

 • Milde tot matige stemmingsklachten (o.a. somberheid grootste gedeelte van de dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen).
 • Milde angstklachten (o.a. paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren, fobieën, vermijdingsgedrag).
 • Trauma-gerelateerde klachten (o.a. terugkerende nare herinneringen, beelden of dromen, overmatige alertheid en prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag).
 • Persisterende rouwstoornis
 • Behandeling van AD(H)D, ASS, als de diagnose al elders gesteld is
 • Milde dwanggedachten of handelingen
 • Overige klachten (o.a. negatief zelfbeeld, faalangst, perfectionisme, omgaan met een chronische ziekte, levensfaseproblematiek, overbelasting/burnout). Let op! deze klachten worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij ons kunt u NIET terecht voor :

 • Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen AD(H)D en ASS
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid zijn verweven en waar een langer traject of meer specialistische behandeling voor nodig is.
 • Eetstoornissen, waaronder lichte eetbuistoornis.
 • Crisis gevoeligheid
 • Vervolg- of (na)behandeling bij verslavingsproblemen
 • Psychotische klachten
 • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
 • Chronische of terugkerende psychiatrische problematiek, zoals bipolaire stoornis of chronische
 • Genderidentiteitsvraagstukken
 • Vroegkinderlijk langdurig trauma.
 • Mensen die intensievere behandeling nodig hebben dan 1x per week of 1x per twee weken een gesprek.

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 27-5-2024