Crisis

In geval van een crisis-situatie waarbij u direct hulp nodig heeft voor geestelijke nood kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost (0900-3336333). In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.