Tarieven

Tarieven 2024  GGZ Vrijgevestigde Praktijken                 NZA TB REG-24627-02

Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II (WET BIG artikel 3)

 

Prestatiecode Omschrijving Maximum Tarief NZa
C00042 Diagnostiek      5 minuten  €     39,98

C00172 Diagnostiek    15 minuten

 

 €      68,88
C00302 Diagnostiek    30 minuten  €    114,20

C00432 Diagnostiek    45 minuten

 

 €    159,70
C00562 Diagnostiek    60 minuten

 

 €   183,44

 

C00692 Diagnostiek    75 minuten

 

 €  223,48
C00822 Diagnostiek    90 minuten

 

 €    274,01
C00952 Diagnostiek  120 minuten

 

 €  380,13
C00107 Behandeling     5 minuten €      31,48

 

C00237 Behandeling   15 minuten €      56,19

 

C00367 Behandeling   30 minuten €     95,67

 

C00497 Behandeling   45 minuten €    135,89

 

C00627 Behandeling   60 minuten €    161,46

 

C00757 Behandeling   75 minuten €   198,72

 

C00887 Behandeling   90 minuten €   242,76

 

              C01017 Behandeling 120 minuten €    346,41

 

 

 

Prestatiecode Overig Omschrijving Maximum Tarief

NZa

OV0007 Intercollegiaal Overleg Kort €      25,05

 

OV0008 Intercollegiaal Overleg Lang €      76,35

 

OV0012 Niet-basispakket zorg consult €      131,82

 

OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patient) aan derden €     104,69

 

TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten-GGZ €      34,76

 

TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten-GGZ €      89,63

 

 

De praktijk heeft met bijna alle grote ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten (tegen een lager tarief, dat per verzekeraar weer verschilt).  Wij dienen per maand een factuur bij uw verzekeraar voor de verrichte prestaties. Het eigen risico zullen zij bij u in rekening brengen.

Bij NIET-GECONTRACTEERDE ZORG worden bovenstaande tarieven bij U in rekening gebracht, die u per maand eerst zelf aan ons dient te betalen. U stuurt dan vervolgens zelf de factuur op naar uw verzekeraar, die dan een bepaald % aan u zal vergoeden. Ook hier geldt dat dit altijd eerst ten koste van uw eigen risico gaat.

Dat geldt voor: Caresq, Eucare (3360),Aevitae (3360), ONVZ (3343), PNO (3343) VvAA (3343), Jaah (3343), Zorg en Zekerheid (7085), AZVZ (7085),  CZ (9964), CZ-direct (9964), Ohra (9964) Nationale Nederlanden (9964), Just (9964), ASR (9018), Ditzo (3336).

Clienten die bij CZ verzekerd zijn (CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden) dienen vooraf eerst ZELF te infomeren bij hun verzekeraar of zij een machtiging nodig hebben om in behandeling te kunnen komen).

 

Product 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

 

Product 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige Ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

Product 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

 

Product 4: GBGGZ Chronisch (BC: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben  bv. Behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

 

Product 5: Onvolledig behandeltraject

Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (max 120 minuten) blijkt dat het profiel te zwaar is voor de Basis GGZ, of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken.

 

Bovengenoemde vijf producten vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (€385,00)  aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

 

Overig Zorg Product (OVP)  niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.

 

NB !! Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door te geven. Tarief annulering 45- minuten consult  binnen 24 uur voor afspraak  ( € 65,91). Bij niet-verschijnen op een 45-minuten consult zonder afzegging wordt een heel consult berekend (€ 131,82 ).   Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.