Aanmelding

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft zij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Om bij ons in behandeling te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts / arbo-arts / verzekeringsarts nodig om de behandeling in de meeste gevallen vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering (behalve uw eigen risico per jaar).

ER IS OP DIT MOMENT EEN AANMELDSTOP TOT ZEKER 1 MAART 2024

Voor acute situaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of na 17 uur en in het weekend de centrale huisartsenpost bellen 0900-333633

Aangezien we geregeld in gesprek zijn, kan het zijn dat u ons niet aan de lijn krijgt. U kunt dan een bericht inspreken op het antwoordapparaat, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Datum actualisatie website: 31-1-2024