Aanmelding

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft zij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Om bij ons in behandeling te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts / arbo-arts / verzekeringsarts nodig om de behandeling in de meeste gevallen vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering (behalve uw eigen risico per jaar).

U kunt zich online aanmelden via het kopje patientenportaal.  Echter de wachttijd tot intake bedraagt echter op dit moment minimaal 3 maanden….. Mensen die verzekerd zijn bij VGZ kunnen zich per 25-4 niet meer aanmelden omdat het zorgplafond al bereikt is.  Onder VGZ vallen ook de volgende verzekeraars: Unive, Zekur,IZZ,MVJP,Zorgzaam,IZA,UMC, National Academic, Promovendum, Besured.

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Milde tot matige stemmingsklachten (o.a. somberheid grootste gedeelte van de dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen).
 • Milde angstklachten (o.a. paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren, fobieën, vermijdingsgedrag).
 • Trauma-gerelateerde klachten (o.a. terugkerende nare herinneringen, beelden of dromen, overmatige alertheid en prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag).
 • Persisterende rouwstoornis
 • Behandeling van AD(H)D, ASS, als de diagnose al elders gesteld is
 • Milde dwanggedachten of handelingen
 • Overige klachten (o.a. negatief zelfbeeld, faalangst, perfectionisme, omgaan met een chronische ziekte, levensfaseproblematiek, overbelasting/burnout). Let op! deze klachten worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij ons kunt u NIET terecht voor :

 • Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen AD(H)D en ASS
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid zijn verweven en waar een langer traject of meer specialistische behandeling voor nodig is.
 • Eetstoornissen, waaronder lichte eetbuistoornis.
 • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
 • Chronische of terugkerende psychiatrische problematiek, zoals bipolaire stoornis of chronische persoonlijkheidsproblematiek
 • Genderidentiteitsvraagstukken
 • Vroegkinderlijk langdurig trauma.
 • Crisis gevoeligheid
 • Vervolg- of (na)behandeling bij verslavingsproblemen
 • Psychotische klachten
 • Mensen die intensievere behandeling nodig hebben dan 1x per week of 1x per twee weken een gesprek.

Voor acute situaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of na 17 uur en in het weekend de centrale huisartsenpost bellen 0900-333633

Aangezien we geregeld in gesprek zijn, kan het zijn dat u ons niet aan de lijn krijgt. U kunt dan een bericht inspreken op het antwoordapparaat, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Datum actualisatie website: 27-5-2024