Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum de Heelhoek werken we samen met huisartsen, praktijkondersteuners (POH GGZ), maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en dietiste. In Medisch Centrum Pandion nemen we deel aan de multidisciplinaire intervisie. Verder hebben we goede contacten met de huisartsen in en om Lelystad.

Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB)

De SEB is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners uit de eerstelijn, die structureel met elkaar samenwerken in en rond de wijk ‘de Botter’ in Lelystad. In 2014 hebben we o.a. gezamenlijk een zorgpad Depressie ontwikkeld, waarin we afspraken gemaakt hebben hoe de zorg rondom Depressie in onze wijk te regelen. Deelnemers SEB: Topfit Fysiotherapie, VN Apotheek, Huisartsen van Medisch Centrum Pandion, huisarts Vooijs en  Flevo Psychologen Praktijk.

VACATURE:

Ter uitbreiding van onze praktijk zijn wij op zoek naar een  GZ-psycholoog en fijne collega, die op zzp-basis als regiebehandelaar bijdraagt aan de behandeling van de vele clienten die helaas nog op een te lange wachtlijst staan. Minimaal 16 uur per week. We zien je reactie graag tegemoet! Bel of mail ons: 0320-257845 of info@flevopsychologenpraktijk.nl