Samenwerking

Samenwerking

Samenwerkingsverband Eerstelijnspsychologen Lelystad (SEL)

In 2009 hebben wij met de destijds vrijgevestigde en gekwalificeerde eerstelijnspsychologen uit Lelystad een samenwerkingsverband opgericht om duidelijk zichtbaar te zijn voor cliënten en verwijzers. Hiermee was tevens een waarneemnetwerk gerealiseerd. Wij komen om de 7 weken bij elkaar voor intervisie en het doorspreken van plaatselijke en landelijke vakinhoudelijke ontwikkelingen. Met een aantal zorgverleners in Lelystad zijn schriftelijke samenwerkingsafspraken gemaakt ( huisartsen, POH GGZ, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Bouwman Psychiatrie).

Psychologen Collectief Flevoland (PCF)

Met een aantal samenwerkende psychologen in Flevoland hebben wij ons verenigd in het PCF. De psychologen van het PCF bieden diagnostiek en behandeling binnen de generalistische basiszorg (GB GGZ) . Allen hebben gekozen om zelfstandig te werken in een solo- of kleine praktijk. Ieder  is BIG-geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog en heeft daarnaast nog diverse aanvullende opleidingen gevolgd. Wij komen eens in de twee maanden bij elkaar om de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied te delen en kunnen zonodig naar elkaar doorverwijzen. Meer info? zie www.psychologencollectiefflevoland.nl

Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB)

De SEB is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners uit de eerstelijn, die structureel met elkaar samenwerken in en rond de wijk ‘de Botter’ in Lelystad. In 2014 hebben we o.a. gezamenlijk een zorgpad Depressie ontwikkeld, waarin we afspraken gemaakt hebben hoe de zorg rondom Depressie in onze wijk te regelen. Deelnemers SEB: Topfit Fysiotherapie, VN Apotheek, Huisartsen van Medisch Centrum Pandion, huisarts Vooijs en  Flevo Psychologen Praktijk (voorheen Psychologie Praktijk Tosserams). Meer info? www.stichtingeerstelijnszorgbotter.nl of klik hier voor de patiënten informatie brochure.