Wie zijn wij?

Over ons

Ons team van 3 psychologen is  aangesloten bij: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.info) en Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl).

Mevr. drs. T.J.E. Tosserams-Stroeken (Thérèse)

    BIGnr: 99049870025

Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG sinds 1999, hoofd-regiebehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog sinds 2005, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 1991 afgestudeerd als psycholoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de verpleeghuiszorg in Breda en Lelystad heb ik in 2003  mijn eigen praktijk opgestart in de wijk Botter  en heb een  intensief samenwerkingsnetwerk in Lelystad opgebouwd, waarbij de lijnen kort zijn om zaken in gang te zetten.

Sinds juni  2018 heb ik samen met mijn collega Danielle Timmermans Flevo Psychologen Praktijk opgericht om intensiever samen te gaan werken onder 1 dak (in GC de Heelhoek). Ik bied behandeling op maat en pas  veel cognitieve gedragstherapie en EMDR toe.

Werkzaam op maandag (Heelhoek), di-ochtend (tot 11.00 uur online vanuit huis), woensdag (Heelhoek),  donderdag (Heelhoek)  vrijdag (tot 11.00 uur online vanuit huis). 

 

Mevr. drs. D.H.J. Timmermans (Daniëlle)

  BIGnr: 79910213825

Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofd-regiebehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, EMDR-European Practitioner, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 1999 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Na bijna 2 jaar te hebben gewerkt binnen een beschermde woonvorm met kwetsbare, psychiatrische patienten ben ik in de eerstelijn terecht gekomen. In Emmeloord en Huizen heb ik mijn eerstelijnskwalificatie behaald en mijn vervolgopleiding tot gz-psycholoog gevolgd. Daarbij heb ik uiteraard veel praktijkervaring opgedaan en in 2006 kreeg ik de kans om voor mezelf te beginnen. Vanaf het begin zit ik in gezondheidscentrum Heelhoek alwaar ik vanaf 1 juni 2018 samen verder ben gegaan met mijn collega Thérese Tosserams. Door dichtbij elkaar en andere disciplines te werken, blijven de lijnen kort. Daarnaast behandel ik (ex-)kankerpatiënten. Hiervoor ben ik ook aangesloten bij NVPO (Nederlandse Vereniging Psycho-Oncologie) en het IKNL.

Werkzaam op maandag (Heelhoek), dinsdag (Heelhoek), woensdag (Heelhoek), donderdag (Heelhoek) en vrijdag (Heelhoek), in de middag online.

Mevr. Drs. S.F.V. Enthoven (Solainche)

  BIGnr: 79909554825

Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofd-regiebehandelaar, psychogerontoloog, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 2002 ben ik afgestudeerd als psycholoog en sinds 2008 ben ik gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben tien jaar in de verpleeghuiszorg en de afgelopen zeven jaar in een GGZ-instelling werkzaam geweest (basis ggz en specialistische ggz). In deze periode ben ik ook supervisor geweest van gezondheidszorgpsychologen in opleiding en ben ik een klein jaar werkzaam geweest in de eerstelijnspraktijk van Thérèse Tosserams.

Vanaf januari 2019 ben ik werkzaam bij Flevo Psychologen Praktijk en richt ik mij op de basis generalistische ggz. Ik heb ervaring in het behandelen van uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, PTSS, ADHD- en autisme-gerelateerde klachten. Ik bied een behandeling wat bij de klachten aansluit maar vooral wat bij de cliënt als persoon past, gebruikmakend van verschillende behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gesprekstherapie, EMDR, ACT en mindfulness. Tijdens een behandeling werk ik samen met de cliënt naar het verkrijgen/vergroten van het eigen inzicht in denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verminderen. Sommige klachten zijn blijvend. Dan onderzoeken we samen manieren om met deze klachten om te gaan.

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag in gezondheidscentrum Heelhoek.