Wie zijn wij?

Over ons

Mevr. drs. T.J.E. Tosserams-Stroeken (Thérèse)

    BIGnr: 99049870025

Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofd-regiebehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, registerpsycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 1991 afgestudeerd als psycholoog. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de verpleeghuiszorg heb ik ruim 15 jaar geleden mijn eigen praktijk opgestart in het multidisciplinaire pand van Topfit Fysiotherapie. Van daaruit een intensief samenwerkingsnetwerk in Lelystad opgebouwd, waarbij de lijnen kort zijn om zaken in gang te zetten. Sinds juni  2018 heb ik samen met mijn collega Danielle Timmermans Flevo Psychologen Praktijk opgericht om intensiever samen te gaan werken onder 1 dak. Ik bied behandeling op maat en pas  veel cognitieve gedragstherapie en EMDR toe.

Werkzaam op maandag (Heelhoek), di-ochtend (tot 10.00 uur online vanuit huis), woensdag (Heelhoek),  donderdag (Heelhoek)  vrijdag (tot 10.00 uur online vanuit huis). Vanwege corona-periode werk ik  tijdelijk maar op 1 locatie (en niet in Pandion). In de Heelhoek hebben wij beperkte plekken voor face tot face consulten, die ook gecombineerd kunnen worden met (beeld)belafspraken.

 

 

Mevr. drs. D.H.J. Timmermans (Daniëlle)

  BIGnr: 79910213825

Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofd-regiebehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, EMDR-European Practitioner, registerpsycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 1999 afgestudeerd als psycholoog. Na bijna 2 jaar te hebben gewerkt binnen een beschermde woonvorm met kwetsbare, psychiatrische patienten ben ik in de eerstelijn terecht gekomen. In Emmeloord en Huizen heb ik mijn eerstelijnskwalificatie behaald en mijn vervolgopleiding tot gz-psycholoog gevolgd. Daarbij heb ik uiteraard veel praktijkervaring opgedaan en in 2006 kreeg ik de kans om voor mezelf te beginnen. Vanaf het begin zit ik in gezondheidscentrum Heelhoek alwaar ik vanaf 1 juni 2018 samen verder ben gegaan met mijn collega Thérese Tosserams. Door dichtbij elkaar en andere disciplines te werken, blijven de lijnen kort. Daarnaast behandel ik (ex-)kankerpatiënten. Hiervoor ben ik ook aangesloten bij NVPO (Nederlandse Vereniging Psycho-Oncologie) en het IKNL.

Werkzaam op maandag (Heelhoek), dinsdagochtend (Heelhoek), donderdag (Heelhoek) en vrijdag (Heelhoek). Vanwege corona-periode werk ik  tijdelijk maar op 1 locatie (en niet in Pandion). In de Heelhoek hebben wij beperkte plekken voor face tot face consulten, die ook gecombineerd kunnen worden met (beeld)belafspraken.

 

Mevr. Drs. S.F.V. Enthoven (Solainche)

  BIGnr: 79909554825

Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofd-regiebehandelaar, psychogerontoloog, psycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek.

Sinds 2002 ben ik afgestudeerd als psycholoog en sinds 2008 ben ik gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben tien jaar in de verpleeghuiszorg en de afgelopen zeven jaar in een GGZ-instelling werkzaam geweest (basis ggz en specialistische ggz). In deze periode ben ik ook supervisor geweest van gezondheidszorgpsychologen in opleiding en ben ik een klein jaar werkzaam geweest in de eerstelijnspraktijk van Thérèse Tosserams.

Vanaf januari 2019 ben ik werkzaam bij Flevo Psychologen Praktijk en richt ik mij op de basis generalistische ggz. Ik heb ervaring in het behandelen van uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, PTSS, ADHD- en autisme-gerelateerde klachten. Ik bied een behandeling wat bij de klachten aansluit maar vooral wat bij de cliënt als persoon past, gebruikmakend van verschillende behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gesprekstherapie, EMDR, ACT en mindfulness. Tijdens een behandeling werk ik samen met de cliënt naar het verkrijgen/vergroten van het eigen inzicht in denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verminderen. Sommige klachten zijn blijvend. Dan onderzoeken we samen manieren om met deze klachten om te gaan.

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag in gezondheidscentrum Heelhoek.

 

Alle drie de psychologen zijn aangesloten bij: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.info), Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl) en Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl).