Waarneming

Bij langdurige ziekte en/of afwezigheid van een van de psychologen zullen de andere psychologen waarnemen.