Kosten

Wat kost het?

Sinds 2022 is de structuur van de GGZ veranderd. Meer informatie kunt u lezen in de volgende folder:

LVVP-clienten-folder-2023-digitaal .

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende geschatte behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. De duur van het consult bepaalt het tarief.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ook kan het zijn dat er toch een intensievere vorm van hulp nodig is, waardoor u bv naar de Specialistische GGZ wordt doorverwezen. Uw psycholoog zal dit met u bespreken.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, informeer dan altijd eerst ZELF voorafgaand aan uw behandeling of er een machtiging van uw verzekeraar nodig is om bij ons in behandeling te komen. Na elke consult OF per maand  krijgt u altijd zelf de rekening mee, die u aan ons betaalt. Hoeveel u daarna zelf van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is dan afhankelijk van uw polis.

Ook kunt u ervoor kiezen om alles zelf te betalen: er is dan geen verwijzing van uw huisarts nodig, er gaan geen gegevens naar uw zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangetast. (Zie: tarieven).

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en moet deze duidelijk aangeven. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de zitting zelf betalen.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ kunt u de website van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten raadplegen: www.lvvp.info