Wachttijden

U kunt zich online aanmelden via het kopje patientenportaal. De wachttijd bedraagt echter op dit moment minimaal 3 maanden….

Mensen die verzekerd zijn bij VGZ kunnen zich per 25-4 niet meer aanmelden omdat het zorgplafond al bereikt is.  Onder VGZ vallen ook de volgende verzekeraars: Unive, Zekur,IZZ,MVJP,Zorgzaam,IZA,UMC, National Academic, Promovendum, Besured.

Kijk voor overige psychologen op www.lvvp.info of informeer bij uw verzekeraar naar zorgbemiddeling.

Laatst bijgewerkt: 27-5-2024