Werkwijze

Aanmelding

Na u zich heeft aangemeld, wordt er meteen een afspraak voor een intakegesprek ingepland (tenzij er op dat moment een wachtlijst bestaat). De intake en de behandeling erna worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd, waardoor de continuïteit in het behandelproces wordt gewaarborgd. Als voorbereiding op het intakegesprek kunt u alvast een online intakevragenlijst invullen. De ervaring leert dat mensen het prettig vinden om alvast wat klachten te ordenen en dat wij al wat achtergrondinformatie hebben zodat we het intake-gesprek zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Kennismaking en intakegesprek

Na het intake gesprek krijgt u een paar korte vragenlijsten mee om in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken. Cliënten die over e-mail beschikken kunnen thuis beveiligd inloggen op een vragenlijst die gebruikt wordt om het effect van de behandeling te meten (OQ-45). Cliënten die niet over e-mail beschikken vullen deze lijst onder begeleiding bij ons in de praktijk in.

Behandeling/vervolgtraject

Na het intake gesprek stellen we samen een behandelplan op, waarin een belangrijke plaats is voor uw behandeldoelen. De voortgang van de behandeling wordt aan de hand van deze doelen , maar ook via een effectmeting (OQ-45 vragenlijst) op een aantal momenten geëvalueerd.

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en behandeldoelen (grotendeels) zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.

De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Derhalve krijgt u vaak opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren, eventueel via Karify, een e-healthprogramma.