Behandelvormen


Mogelijke behandelvormen zijn:

  • cognitieve (gedrags)-therapie
  • RET (rationeel-emotieve therapie)
  • oplossingsgerichte therapie
  • inzichtgevende therapie
  • relatietherapie / systeemtherapie
  • EMDR (eye-movement desensitisation and reprocessing)
  • kortdurende oncologische psychotherapie
  • e-health