Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Flevo Psychologen Praktijk. Flevo Psychologen Praktijk betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. Flevo Psychologen Praktijk sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Flevo Psychologen Praktijk kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de inhoud  van onze disclaimer.